Brannpraten

Husk å ha et forebyggende blikk i hverdagen
- Tor Helge Gran

Informasjon

Vi bistår brann- og redningsvesen med å utarbeide lovpålagte analyser

1. mars 2022 trådte den nye brann- og redningsvesenforskriften i kraft. Denne pålegger brann- og redningsvesenet å utarbeide: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse. Sammen utgjør disse analysene dokumentasjonen av brann- og redningsvesenet, jf. forskriftens § 4. De siste årene har vi i utarbeidet slike analyser for mange brann- og redningsvesen – både for små og store – rundt om i Norge.

Vi har laget et 40-timers HMS-kurs som er spesialtilpasset for verneombud, AMU-medlemmer, tillitsvalgte og ledere i brann- og redningsvesen

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem. Kurset kan holdes både fysisk og virtuelt, og kan tilpasses ditt brann- og redningsvesen. Representant fra Brannmenn Mot Kreft pleier å bli med oss deler av den ene kursdagen for å inspirere oss og gi oss gode tips og råd. 10 % av inntektene fra kurset går direkte til Brannmenn Mot Kreft sitt arbeid.

Foto: Christian Finstad/DSB
Foto: Christian Finstad/DSB
Hvordan bli brannkonstabel?

I 2024 åpner en ny høyere yrkesrettet utdanning (fagskoleutdanning) i brann, redning og samfunnssikkerhet.
For å bli tatt opp til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, må du oppfylle alle opptakskrav, ha sendt inn dokumentasjon og bestått fysiske tester.

Røykvarslerens dag

1. desember er det Røykvarslerdagen. Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, DSB, DLE, Brannvesenet og Gjensidige.

se her

Ønsker du å ha din logo/reklame her, ta kontakt.

brannmenn Mot Kreft

Brannmenn mot Kreft ble startet som egen frivillig organisasjon i 2014 etter et vellykket internasjonalt seminar om våren dette året. Foreningen har et styre på 6 personer og i tillegg undertegnede som drifter kontoret. Der er ingen ansatte.

Fotograf Remi Presttun